SMS Marketing Solutions ความสามารถของระบบ SMS ราคา SMS Package เกี่ยวกับเรา และคำถามที่พบบ่อย การสั่งซื้อ และชำระเงิน ติดต่อเกี่ยวกับ SMS Marketing Solutions
SMS Marketing
SMS Marketing Bulk SMS SMS 2 ways SMS Solutions SMS Marketing Provider
SMS เข้าสู่ระบบเพื่อส่ง SMS SMS
Username:
Password:
Buy sms package
 

ติดต่อ SMSMK.com
sms โทรศัพท์ 02-692-4499
sms มือถือ 086-8888-686
sms อีเมล์ [email protected]
sms แฟกซ์ 02-903-0080 กด 4499
Web Design Online Support Online Support / Chat

บริการลูกค้า และข้อมูล
sms การชำระค่าสินค้า และบริการ
sms ยืนยันการชำระเงิน
sms Package & Promotions
sms คุณสมบัติของระบบ SMS

 

SMS Fix 59 สตางค์

SMS mini 150 บาท

คุณสมบัติของระบบ SMS Marketing, Bulk SMS และ SMS Solutions

 1. ค่าบริการจ่ายเริ่มต้นถูกที่สุดในประเทศไทยเพียง 150 บาท หรือเลือกเป็นค่าบริการ SMS ถูกที่สุดเพียง 59 สตางค์
 2. กำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender Name) เป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือชื่อเว็บไซต์ได้ สูงสุด 10 ตัวอักษร เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และภาพพจน์ให้น่าเชื่อถือ ในการทำการตลาด หรือบริการลูกค้า (ยกเว้น SMS FiX ไม่สามารถกำหนดชื่อผู้ส่งได้)
 3. มีระบบคืนเครดิตทันทีภายใน 24 ชม. เมื่อ SMS ส่งไม่ถึงผู้รับ หรือเกิดข้อผิดพลาด ไม่ต้องรอคืนเป็นรายเดือน
 4. เครดิตที่เหลือใช้ ไม่มีวันหมดอายุ และไม่มีค่าบริการรายปี หรือค่าบริิการอื่นๆแอบแฝง ยกเว้นบริการเสริม
 5. ส่ง SMS ไปยังผู้รับได้ทีเดียวพร้อมกันแบบไม่จำกัดจำนวน SMS ถึงผู้รับทันที หรือตามเวลาที่ตั้งไว้
 6. ส่ง SMS ได้ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ
 7. สร้างกลุ่มผู้รับเก็บไว้ในระบบ หรือจะลบ เพิ่ม และแก้ไขได้ตลอดเวลา
 8. ส่งแบบ long SMS ได้ เช่น ข้อความยาวเกิน 1 SMS ระบบจะเรียกคำสั่งรวมข้อความเป็นข้อความเดียวแบบต่อเนื่อง ไม่ต้องแยกอ่านทีละข้อความ
 9. สามารถตั้งเวลาส่ง SMS ได้ล่วงหน้าตลอด 24 ชั่วโมง หรือแบบข้ามปี
 10. มีระบบ Report การจัดส่ง SMS ว่าถึงผู้รับหรือไม่ ส่งไปวันเวลาไหน และได้รับ เครดิต SMS คืนเท่าไีร และสามารถ Export ข้อมูลเก็บไว้ในไฟล์ Excel ได้ รวมถึงสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 1 ปี รายงานแสดงผลหมายเลขต่อหมายเลข มีความละเอียดสูง
 11. มี Sub User หรือ บัญชีผู้ใช้ย่อย เพื่อประโยชน์ในการแบ่งจำนวน SMS ไปยังหน่วยงานอื่นๆได้ โดยมี User หลักหรือ ตัวแม่เป็นผู้บริหารจัดการ
 12. สร้างรูปแบบข้อความที่มักส่งบ่อยๆล่วงหน้าได้ (Template Message)
 13. ส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบในประเทศไทย
 14. สามารถ Login เว็บส่ง SMS จากต่างประเทศ และส่งมายังประเทศไทยได้ ในราคาเดิมไม่ต้องเสียค่า roaming
 15. ส่ง SMS แบบ Recurring ได้ หรือการตั้งส่งเป็นประจำตามช่วงเวลาต่างๆ
 16. ส่ง SMS แบบ Variable ได้ เช่น ส่ง SMS พร้อมกัน แต่มีค่าตัวแปรที่แตกต่างกัน
 17. Application Gateway: สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอก (api) โดยบริษัทฯมีมาตรฐานการเชื่อมต่อกำหนดไว้เรียบร้อย
 18. ส่ง SMS เป็นรูปแบบ URL ได้เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปใน Wapsite หรือ Website บนมือถือของท่านได้ทันที
 

คุณสมบัติของ SMS 2 Ways

SMS 2 Ways คือแพคเกจการนำ SMS ไปใช้ในเกิจกรรมการตลาด บริการรับ และส่ง SMS แบบตอบกลับอัตโนมัติ สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลายรูปแบบเช่น การแสดงความคิดเห็น, การร่วม Vote, เล่นเกมส์ ตอบคำถาม หรือใช้ส่งแทนซองบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามาชิงรางวัลแทน

คุณสมบัติ
- รับข้อความจากเครื่องโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบที่มีการเปิดให้บริการในประเทศไทย
- ส่งข้อความตอบกลับไปถึงผู้ส่งภายใน 2 นาที
- ผู้ที่ส่งข้อความเข้ามาที่ระบบต้องรับผิดชอบค่าบริการเองในอัตราที่กำหนด
- ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูรายงานข้อความผ่าน Web Interface ที่ได้จัดเตรียมไว้แบบ Real Time

วิธีการจัดทำ
1. กำหนด Code ที่ต้องใช้ก่อน (สมัคร SMS 2 Ways)
2. กำหนดข้อความตอบกลับ
3. กำหนดเลขหมายรับ และอัตราค่าบริการ
4. จัดทำ Application เชื่อมกับเครือข่ายมือถือ

ตัวอย่าง
- รายการ ทีวี ต้องการให้ผู้ชมส่งข้อความแสดงความคิดเห็นเข้ามา
- ตั้ง Code เป็น AA เว้นวรรค ตามด้วยข้อความที่ต้องการส่ง
- ตอบกลับเป็น "ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับทางรายการ"
- ( 1 Code และ 1 คำตอบ เรียกว่า 1 Transaction)
- กำหนดเลขหมายรับเป็น 4535333 อัตราค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (คิดค่าบริการกับผู้ตอบกลับ)

ผู้ที่ต้องการส่งข้อความจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือ พิมพ์ข้อความ AA ตามด้วยข้อความที่ต้องการส่ง กดโทรศัพท์ส่ง มาที่เลขหมายรับ 4535333 เมื่อระบบได้รับ Code จะส่งข้อความตอบเป็น "ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับทางรายการ" กลับไปทันที

 

ข้อตกลงการใช้บริการ SMS

ผู้ใช้บริการต้องส่ง SMS ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS นอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ หรือ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ส่งข้อความที่สื่อ แสดง หรือมีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ซึ่งกระทบกระเทือน หรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมถึงประมุขของ ประเทศอื่น ๆ ด้วย
 2. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ก่อให้เกิดการดูหมิ่น เหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ กลุ่มชนใด
 3. มีข้อความ SMS ที่ลบหลู่ เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือละเมิดกฎหมาย
 4. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี ระหว่าง คนในชาติ หรือกระทบกระเทือน ต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ 
 5. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
 6. เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ
 7. เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ทางยั่วยุกามารมณ์ หรือลามกอนาจาร
 8. เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน หรืออุจาดแก่ผู้ฟัง
 9. เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ถึงเรื่องเพ้อเจ้อหลอกลวงไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย
 10. เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็นเหตุชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น
 11. ใช้ประโยค ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือผิดหลักภาษาไทย
 12. หยาบคาย หรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้า และบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้า และบริการ ธุรกิจชนิดหรือประเภทเดียวกันหรือไม่
 13. มีเนื้อหาสาระที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริง
 

มั่นใจในคุณภาพ และบริการจาก SMSMK.com

 1. โครงข่ายคุณภาพ: SMSMK.com ได้เชื่อมระบบไว้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายหลักในประเทศไว้ทั้งหมด ทั้ง AIS DTAC และ True Move ทำให้หมดปัญหาเรื่องการได้รับข้อความล่าช้า หรือส่งออกไม่ได้
 2. ความปลอดภัยของฐานข้อมูลลูกค้า: เราให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลลูกค้าของท่านมาเป็นอันดับหนึ่ง ทำให้มั่นใจได้ว่า หมายเลขโทรศัพท์มือถืออันเป็นทรัพย์สินของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ต่อในทางที่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทโดยเด็ดขาด
 3. ใช้งานง่ายสะดวก ไม่มีค่าติดตั้งใดๆทั้งสิ้น: เราได้พัฒนา SMS Application ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการใช้งานของท่านมากที่สุด ด้วยทีมงานพัฒนา โมบาย แอพพิเคชั่น ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจ Digital Content โดยเฉพาะ
 4. คุณภาพยืนยันได้จากลูกค้าหน่วยงานรัฐ และเอกชนชั้นนำ: ปัจจุบันมีผู้วางใจใช้บริการจากเราจำนวนมากทั้งจากหน่วยงานรัฐ และเอกชน ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้า และบริการของเราให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลาย *อ้างอิงจาก SMS Provider
 5. ความมั่นคง และมีตัวตนจริงในธุรกิจ: บริษัท เว็บดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ทะเบียนเลขที่ 0105550105640 บริษัท เว็บดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด เป้นผู้ให้บริการจัดทำแลพพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และการตลาด ท่านมาสามารถเข้าไปที่ www.webdesign.co.th เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
Copyright © 2009 www.SMSMK.com หน้าแรก :: บริการ SMS Solutions :: ราคา SMS Package :: เกี่ยวกับเรา :: ติดต่อเรา :: Power by Web Design (Thailand) Co., Ltd.